Beļģija

The Town Hall of Brussels located in the Grand Place. (Photo: www.farm3.static.flickr.com)


Beļģijā dzīvo 10,3 miljoni iedzīvotāju, tās teritorija ir 30,500 km2. Tā ir Beniluksa valsts un bija viena no pirmajām ES priekšteces Eiropas Ekonomiskās Kopienas (EEC) dalībvalstīm.

Šobrīd Beļģijai ir 5 no 87 balsīm ES Ministru padomē, kā arī 25 no 626 deputātu vietām Eiropas Parlamentā.

Nākotne
Pēc ES paplašināšanās šo vietu skaits mainīsies uz attiecīgi 12 no 321 balss ES Ministru padomē un 22 no 732 deputātu vietām Eiropas Parlamentā.

Saites

http://www.belgium.fgov.be