Kā izmantot EUABC.com

Izvēlēties valsti un valodu
EUABC.com ir sagatavota angļu valodā, bet pēc iztulkošanas tā būs pieejama lielākajā daļā paplašinātās Eiropas Savienības valodu. Vispirms izvēlieties valsti un pēc tam – valodu.

Meklēt vārdnīcā
Ierakstiet vārdu laukā “Meklēšana” un nospiediet “Meklēt”. Jums piedāvās sarakstu, kurā ir visi datu bāzē pieejamie šķirkļi, kas satur meklējamo vārdu. Ja iezīmēsiet kategoriju, tiks meklēti tikai ar šo kategoriju saistīti vārdi.

UN
Ar UN palīdzību meklē rakstus, kuros ir atrodami visi norādītie vārdi vai vārdkopas. Piemēram, ierakstot vārdus cilvēku UN tiesības, tiks atrasti raksti, kuros ir abi šie vārdi.

VAI
Ar VAI palīdzību meklē rakstus, kuros ir vismaz viens no norādītajiem vārdiem vai vārdkopām. Ierakstot vārdus cilvēku VAI tiesības, tiks atrasti raksti, kuros ir vārds cilvēku vai vārds tiesības. Atrastajos rakstos var būt arī abi vārdi.

BEZ
Ar BEZ palīdzību izslēdz to rakstu meklēšanu, kuros ir norādītais vārds vai frāze. Ierakstot vārdus cilvēku BEZ tiesības, tiks atrasti raksti, kuros ir vārds cilvēku, bet nav vārda tiesības.

Operatori jāraksta ar LIELAJIEM BURTIEM

Atrast vārdu pēc sākumburta
Ar šī rīka palīdzību meklē visus vārdnīcas šķirkļus, kas sākas ar izvēlēto burtu.

Faktu lapas un saites
Tiem, kuri vēlas saņemt plašāku informāciju, mēs piedāvājam daudzas faktu lapas ar oficiālu informāciju un dažādu viedokļu atspoguļojumu, ko bieži papildina saites uz citiem avotiem vai dokumentu oriģināliem.

Lejuplādēt pdf failu
Vi
su ABC vārdnīcu ir iespējams pilnībā lejuplādēt kā pdf failu. Nekomerciāliem mērķiem šis pakalpojums ir pieejams bez maksas.