Širaks, Žaks (Chirac, Jacques) (1932 – )

Jacques Chirac (Photo: Swedish EU Presidency)


Francijas prezidents, vadīja piecu dienu ES sammitu Nicā, kur 2000. gada decembrī tika pieņemts Nicas līgums (Treaty of Nice).

Saites

http://www.infoplease.com/ce6/people/A0811953.html