IerēdņiES institūcijas nodarbina vairāk nekā 30,000 ierēdņu, kas sadarbojas ar vēl lielāku skaitu ierēdņu ES dalībvalstīs.
Ierēdņiem ir ļoti nozīmīga loma gan katras dalībvalsts iekšienē, gan ES. Viņi aiz aizvērtām durvīm pieņem lielāko daļu likumdošanas bez ievēlēto parlamentāriešu klātbūtnes.

Līdz šim aptuveni 70% likumdošanas tiek izstrādātas ES Padomes darba grupās, 15% likumu izstrādā vēstnieki COREPER sanāksmēs, un tikai 15% likumu ir atkarīgi no ES Padomes ministru lēmumiem.

Eiropas Komisijā vairāk nekā 90% Komisijas lēmumu pieņem kabinetu (cabinets) ierēdņi nevis paši komisāri.

Nākotne

Eiropas Konvents (Convention) ierosinājis noteikt, ka visas ES Padomes tikšanās ir atklātas.
Paredzams, ka ES diplomātiskais korpuss palielinās ES pārstāvniecību ārzemēs. Jau esošās 126 delegācijas varētu kļūt par ES vēstniecībām, kā to iesaka Eiropas Konventa darba grupa (Convention working group), kas atbildīga par ārējiem sakariem un aizsardzības politiku.