Adenauers, Konrāds (Adenauer, Konrad) (1876 – 1967)

Konrāds Adenauers (Konrad Adenauer) (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)


Vācijas kanclers no 1949.–1963. gadam.

Sociāldemokrāts, CDU politiķis, kurš parakstīja Eiropas Kopienas līgumu un Francijas un Vācijas Elizejas līgumu (Elysée Treaty) 1963. gadā. Adenauera Fonds ES kandidātvalstīs strādā ar vairākiem projektiem, kuru finansēšanai tiek izmantoti Vācijas budžeta līdzekļi.

Saites

http://www1.kas.de/stiftung/englisch/intro.html