Ģenerāladvokāts

The EU Court in Luxembourg has eight advocate generals (Photo: www.ec.europa.eu)


Bez tiesnešiem ES Tiesā (EU Court) Luksemburgā strādā arī astoņi ģenerāladvokāti, kas palīdz tiesvedībā. Viņu uzdevums ir sagatavot lietas, izstrādājot rakstiskus atzinumus (opinion), kuri ES Tiesai nav saistoši, bet var ietekmēt tās lēmumus.

Nākotne
Pēc ES paplašināšanās ģenerāladvokātu skaits tiks palielināts, un par to lems ES Ministru padome pēc tam, kad tā saņems ES Tiesas ierosinājumus.