Agenda 2000

(Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)


Šis ir nozīmīgs termins ES paplašināšanās kontekstā. Agenda 2000 ir 1997. gadā Eiropas Komisijas izstrādātais uzmetums ar paplašināšanos saistītajiem izdevumiem gan pirms jaunu valstu uzņemšanas, gan pēc tās. Šis dokuments, kas sedz laika posmu no 2000.–2006. gadam, tika apstiprināts ES sammitā Berlīnē 1999. gadā.
Šie skaitļi tika mazliet palielināti Kopenhāgenas sammitā 2002. gada decembrī, kad tika panākta galīgā vienošanās par ES paplašināšanos.