Lauksaimniecības nodevas

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)


ES ir Kopīga Lauksaimniecības politika (KLP, Common Agricultural Policy, CAP), kas nosaka, ka lauksaimniecības produktu cenas ES tirgū parasti ir augstākas nekā pasaules tirgū. Bez tam ES papildus parastajiem muitas nodokļiem (custom duty) iekasē vairākas nodevas par lauksaimniecības produktu ieveššanu.

Saites

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm Skat. arī pdf formāta dokumentu par lauksaimniecību (saskaņā ar ES konstitūciju): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf