D’Hondta sistēma/Rollings D’Hondts (Rolling D’Hondt)

Matemātiska metode. Nosaukta tās izgudrotāja, beļģu politologa vārdā. To izmanto, lai aprēķinātu, cik vietu katra politiskā partija iegūst vēlēšanās, izmantojot proporcionālās pārstāvniecības principu. Deputātu vietas tiek piešķirtas atbilstoši saņemto balsu skaitam.

Šī sistēma dod priekšrocības lielākām partijām: ja partija saņēmusi 30% balsu, tai tiek vairākums vietu, bet ar 10% balsu nepienākas neviena vieta.

Piezīmes

·      Eiropas Parlaments D’Hondta sistēmu izmanto, lai sadalītu vissvarīgākos amatus, piemēram , prezidenta un viceprezidenta, kvestoru un komiteju priekšsēdētāju, kā arī starpparlamentu delegācijas vadītāju amatus. Šīs sistēmas rezultātā mazākas frakcijas (groups) tiek izslēgtas no interesantākiem amatiem.

·      D’Hondta rotējošajā sistēmā ietilpst vietnieku pozīcija, kas tiek iedalīta reizē ar prezidenta pozīciju.