Dannera lieta (Danner case)

ES tiesa (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: EU Commission)

Lieta, kuru 2000. gadā izskatīja ES tiesa (EU Court). Somijas–Vācijas pilsonim bija pensija Vācijā. Kad viņš pārcēlās uz Somiju, viņš turpināja maksāt viņa pensijas fondā Vācijā. Somija viņam neļāva saņemt nodokļu atvieglojumus, kas būtu spēkā attiecībā uz Somijas pensijām. Tiesa konstatēja, ka šis precedents neatbilst pret–diskriminācijas principiem, kā arī brīvas pakalpojumu un kapitāla pārvietošanas principiem.

Šī nozīmīgā lieta varētu atvērt kopēju pensiju tirgu. C–136/00.