Lauksaimniecības preču cenas

(Photo: www.schlechterfarms.com)


Parasti lauksaimniecības preču cenas nosaka tirgus. Taču ES dažu lauksaimniecības produktu grupu cenas ietekmē šīm jomām sniegtais finansiālais atbalsts, ko nosaka ES kopīgā lauksaimniecības politika (Common Agricultural Policy, CAP). Šo produktu cenas ES parasti ir augstākas nekā pasaules tirgū.