Daviņjona ziņojums (Davignon report)

Etjēns Daviņjons (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)

Ziņojums par nākotnes ārpolitikas koordināciju no 1970. gada. Tas nosaukts Etjēna Daviņjona (Etienne Davignon), Beļģijas Ārlietu ministrijas un vēlākā Eiropas Komisijas (Commission) priekšsēdētāja vietnieka vārdā.