De Golls, Šarls (de Gaulle, Charles) (1890–1970)

Francijas prezidents, kurš piespieda panākt Luksemburgas kompromisu (Luxembourg compromise).

De Golls Eiropas Komisiju nodēvēja par “birokrātiem bez tēvzemes”.

De Golls gribēja izveidot sistēmu, kurā valdības sadarbotos, tajā pat laikā paliekot neatkarīgas un atdalītas viena no otras. Tā būtu “Tautu Eiropa” (Europe of Nations), kurā nācijas nebūtu saplūdušas vienā veselumā (pārnacionālā integrācija).

Lielbritānija un De Golls

De Golls divas reizes izmantoja savu veto pret Lielbritānijas dalību EEK - pirmo reizi 1961. gadā, bet otro - 1967. gadā. Lielbritānija EEK pievienojās 1973. gadā pēc tam, kad De Golls zaudēja savas pilnvaras.

Saites

http://www.who2.com/charlesdegaulle.html