Deklarācijas

Formulējumi, kas ir pievienoti līgumam, taču paši nav juridiski saistoši. Tie palīdz izprast juridiski saistošu pantu nozīmi. Ja visas dalībvalstis ir vienisprātis, deklarācijas ir kopēja politiska pozīcija.

Piezīmes

  • Ja visas dalībvalstis ir vienisprātis, deklarācijas atspoguļo "kopīgo politisko pozīciju".
  • Deklarācijas, ko veidojusi tikai viena dalībvalsts (vienpusējas deklarācijas) parasti norāda uz to, par ko citas dalībvalstis atteikušās vienoties. Tādēļ šādu pozīciju pārstāvēs tikai viena valsts. Ja citas valstis būtu pievienojušās vienpusējai deklarācijai, tā būtu kopīga deklarācija.
  • Protokoli (protocols) ir juridiski saistoši līguma pantu pielikumi.
  • Deklarācijas, kurās iekļautas atrunas no līgumiem, tā sauktie “Opt–outs” vienmēr tiek rūpīgi izskaidrotas.