Savienošana

(Foto: Notat) (Photo: Notat)


Eiropas Komisija ierosināja, ka lauksaimniecības ienākumu atbalsta apjoms (tiešo maksājumu apjoms) nav jāsavieno (ir jāatvieno no) produkcijas apjomiem un, ka lauksaimniekiem jāsniedz atbalsts neatkarīgi no tā, cik daudz tie saražo.

Saites

Skat. arī tiešie maksājumi (Direct payments).