Dehēns, Žans–Luks (Dehaene, Jean–Luc) (1940–)

Žans Luks Dehēns (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: EU Commission)

Bijušais Beļģijas premjerministrs, kurš bija ES Konventa (Convention) priekšsēdētāja vietnieks. Dehēns ir atbildīgs par saikni starp Konventu, tā darbu un sabiedriskajām organizācijām.

Piezīmes

·      1994. gadā Lielbritānijas premjerministrs Džons Meidžors uzlika savu veto viņa kandidatūras izvirzīšanai Eiropas Komisijas prezidenta amatam.

·      Šādu veto izmantošanu vairs nedrīkst atkārtot, saskaņā ar Nicas līgumu, kas ievieš kvalificētā vairākuma (qualified majority) balsojumu, ieceļot prezidentu un locekļus.

Saites

http://european-convention.eu.int/CVs/pdf/Dehaene.pdf