Lauksaimniecības politika un ES kandidātvalstis

Poļu zemnieku protests Varšavā (Foto: EUobserver.com) (Photo: EUobserver.com)

2013. gadā 44% no lauksaimniecības sektorā nodarbinātajiem visās paplašinātās ES valstīs nāks no 12 jaunajām ES dalībvalstīm. Šo 12 valstu lauksaimniecības zeme sasniegs 23% no visas ES lauksaimniecības zemes. Tomēr šīs valstis saņems tikai 14% no ES lauksaimniecības subsīdijām.
Lauksaimniecības sektors 10 kandidātvalstīs, kas gatavojas iestāties ES 2004. gadā, 2000. gada IKP devis 4.6% ieguldījumu. Tikmēr 15 ES valstīs šis skaitlis 2000. gadā bija 2%.
Vēl jo vairāk, kandidātvalstīs lauksaimniecības sektorā nodarbināti aptuveni 21% strādājošo, kamēr 15 ES valstīs šis skaitlis ir 4.3%.

Saites

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm