EDU

Eiropas Narkotiku apkarošanas vienība Eiropolā (Europol).


Saites

Skat. narkotikas (Drugs).