eEiropas iniciatīva

(Foto: Lis Lak) (Photo: Lis Lak)

Komisija ierosinājusi “eEiropas darbības plānu”, lai veicinātu drošu Interneta pakalpojumu, lietošanas un satura attīstību.

Saites

http://www.europa.eu.int/infor......urope/action_plan/index_en.htm