Taisnīgās prezidentūras platforma

Zīme, kas atbalsta Taisnīgās prezidentūras platformu (Foto: Līzbete Kirka) (Photo: Lisbeth Kirk)

Politiska programma Eiropas Parlamenta reformēšanai. Tās mērķis ir dot vairāk tiesību atsevišķiem locekļiem un politiskās grupas veidot vairāk vienlīdzīgas. To izveidoja SOS Demokrātijas (SOS Democracy) iekšējā grupa.

Saites

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=57