Lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas

(Foto: Lis Lak Risager) (Photo: Lis Lak Risager)

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Nīderlandē ir 30 reizes dārgāka nekā Polijā. Tādēļ holandiešu lauksaimnieki sākuši pirkt lētāku lauksaimniecībā izmantojamu zemi Polijā. Polijas vienošanās ar ES ietver pārejas periodu no 3 līdz 12 gadiem, kas paredz, ka ES pilsoņi, kas nav Polijas pilsoņi, Polijā nedrīkst iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Lai kā, praksē pārejas posmi neattiecas uz individuālajiem lauksaimniekiem, kas nomā un pārdod zemi. Čehijas Sudetijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas ir 10 reizes zemākās nekā Vācijā pie Vācijas-Čehijas robežas. Čehijas pārejas periods ir 7 gadi vai, ja ir iesaistīta drošības klauzula - 10 gadi.

Saites

Skat. arī Izņēmumi (derogations) informācijai par dažādiem pārejas periodiem.