Četras brīvības

Brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un personu pārvietošanās ES ir pazīstamās “četras brīvības”, kas tika izstrādātās Romas līgumā (Foto: These Tides) (Photo: These Tides)

Brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un personu pārvietošanās ES ir pazīstamās "četras brīvības", kas tika izstrādātās Romas līgumā. Tie paši principi pašreiz ir paplašināti "iekšējā tirgus" likumos, kas ieviesti ar Vienoto Eiropas aktu (Single European Act).

Saites

http://www.europa.eu.int/abc/cit2_en.htm