Topošās dalībvalstis

Grupas foto: Pievienošanās līguma parakstīšanas diena, Atēnas, 2003. gada aprīlis (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)


Valstis, kas vēlas pievienoties ES. Topošo dalībvalstu statusā šobrīd ir sekojošās valstis: Kipra, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija.

No 2003. gada aprīļa šīs desmit kandidātvalstis saņēma novērotāju statusu, kas nozīmē, ka to valdības vai parlamenta pārstāvji var piedalīties, bet nedrīkst balsot ES ministru padomes un Eiropas Parlamenta sanāksmēs.
Rumānija, Bulgārija un Turcija arī vēlas kļūt par ES dalībvalstīm.

Kamēr Rumānija un Bulgārija varētu pievienoties ES 2007. gadā, ar Turciju iestāšanās sarunas vēl nav uzsāktas. Tomēr no 2004. gada 1. janvāra Turcijai būs pieejami ES līdzekļi, kas domāti valstīm pirms iestāšanās ES. ES plāno vēlreiz izskatīt jautājumu par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Turciju 2004. gada decembrī ieplānotajā ES sammitā.
2003. gada februārī Horvātija iesniedza oficiālu pieteikumu pievienoties ES.

Saites

Skat. arī paplašināšanās (enlargement).

Saites uz ES topošo dalībvalstu valdību mājas lapām.

Čehija: http://vlada.cz

Igaunija: www.riik.ee

Kipra: www.cyprus.gov.cy

Latvija: www.mk.gov.lv

Ungārija: www.ekormanyzat.hu

Malta: www.gov.mt

Polija: www.kprm.gov.pl

Slovēnija: www.sigov.si

Slovākija: www.government.gov.sk

Bulgārija: www.government.bg

Rumānija: www.gov.ro

Turcija: www.mfa.gov.tr