Jūnija kustība

2002. gada martā ikgadējā konferencē Ārhusā Dānijas Jūnija kustība atzīmēja savu 10 gadu jubileju (Foto: thesetides.com) (Photo: thesetides.com)