Tieslietas un iekšlietas

Eiropas Komisijas Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāts (Foto: Daniela Spinante) (Photo: Daniela Spinant)