Lākenas (Laeken) Deklarācija par ES Konventu

Valerī Žiskārs d'Estēns (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)