Labāka likumdošana

(Photo: www.birthinjury.co.cc)


ES lēmumu pieņemšana ir grūti saprotama, tādēļ institūcijas pašas ir nolēmušas likumdošanas procedūras padarīt vienkāršākas, caurskatāmākas un vieglāk saprotamas. Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments šobrīd apspriež starpinstitūciju vienošanos par labāku likumdošanu.

Eiropas Komisija katru gadu publicē ziņojumu par labāku likumdošanu.

Nākotne

Konstitūcijas projekts (Draft Constitution) ierosina ierobežot Savienības tiesiskos aktus uz Eiropas likumu, Eiropas ietvarlikumu , lēmumiem, regulām, ieteikumiem un atzinumiem.

Projektā arī ierosināts lēmumu līdzlemšanas procedūru veidot par kopīgu noteikumu, savukārt sadarbības atcelšanu par labu konsultācijas un līdzlemšanas procedūrām.

Saites

Skat. arī  vienkāršošana (simplification) un kodifikācija un konsolidācija (Codification and Consolidation).

http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm