Tabakas direktīva

Brīdinājuma uzlīme uz cigarešu paciņas (Foto: www.eu2001.se) (Photo: www.eu2001.se)

ES ar kopīgo lauksaimniecības politiku (Common Agricultural Policy) atbalsta tabakas ražošanu, piešķirot 1 miljardu eiro, un cīņu pret vēzi, piešķirot 2 miljonus eiro gadā.

Piezīmes
ES pieņēmusi direktīvas, kas aizliedz tabakas reklamēšanu. Vienu direktīvu noraidīja ES Tiesa, jo tā pārsniedza ES pilnvaras (kompetenci). 2002. gadā Komisija par šo jautājumu iesniedza jaunu priekšlikumu.