URBAN

Vīnes pilsētas centra atjaunošana ir daļa no URBAN programmas (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)