Baznīcas

Baznīca Maltā (Foto: Lizbete Kirka) (Photo: Lisbeth Kirk)


Eiropas baznīcu konference (The Conference of European Churches, CEC) apvieno 123 baznīcas un vada sarunas ar Eiropas Komisiju par dažādiem tematiem.
Baznīcas ir saistītas ar Žaka Delora (Delors, Jacques) projektu “Piešķiriet Eiropai dvēseli”, angļu valodā “Give Europe a Soul”.
Juridiski nesaistošā deklarācijā, kas pievienota Amsterdamas līgumam, teikts, ka ES respektē nacionālo likumdošanu, kas attiecas uz baznīcām.

Nākotne
Līdzīgs teksts šobrīd tiek piedāvāts kā topošā Eiropas Konstitūcijas projekta sastāvdaļa.

Saites

Skat. arī diskriminācija (Discrimination).