Diskriminācija

EK Līguma 12. pants aizliedz jebkādu diskrimināciju, kas balstīta uz valsts piederību (pavalstniecību) (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)