Reģionu Komiteja

(Foto: Reģionu Komitejas mājas lapa Internetā) (Photo: Committee of the Regions website)


222 darbinieki, kas pārstāv vietējās pašvaldības ES.
Līdz šim šai komitejai ir tikai padomdevēju funkcijas.

Nākotne
Eiropas Konvents (Convention) varētu ierosināt Reģionu Komitejai vērsties ES Tiesā (EU Court) Luksemburgā, lai mēģinātu pierādīt, ka Konventa idejas par ES institūciju lomu pārkāpj subsidiaritātes principu (subsidiarity).


Komitejas locekļu skaits pēc ES paplašināšanās palielināsies līdz 344 biedriem un katrai valstij paredzēts sekojošs skaits vietu :
Vācijai                      24
Lielbritānijai              24
Francijai                    24
Itālijai                       24
Spānijai                     21
Polijai                       21
Rumānijai                  15
Nīderlandei                12
Grieķijai                    12
Čehijai                      12
Beļģijai                      12
Ungārijai                    12
Portugālei                   12
Zviedrijai                   12
Bulgārijai                   12
Austrijai                     12
Slovākijai                   9
Dānijai                       9
Somijai                      9
Īrijai                          9
Lietuvai                     9
Latvijai                      7
Slovēnijai                   7
Igaunijai                     7
Kiprai                        6
Luksemburgai             6
Maltai                        5

 

Saites

http://www.cor.eu.int.