ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Pazīstams saīsinājums Ekonomikas un finanšu padomei, kas vada arī Ekonomikas un monetāro savienību (Economic and Monetary Union).
Pirms oficiālajām 12 valstu sanāksmēm, kuras jau ir pārgājušas uz eiro (eirozonas valstis, reizēm sauktas arī par Eirozemi jeb Euroland), dažreiz notiek neformālas šo valstu ministru tikšanās. Šīs sanāksmes dēvē arī par Euro-X sanāksmēm no tā laika, kad vēl konkrēti nebija zināms, cik valstu pāries uz eiro.

Nākotne
Eiro ieviesušo valstu ECOFIN ministriem Konvents ierosina piešķirt formālu lomu. Viņi veidotu neformālu Eiro klubu, kam būtu vēlēts prezidents uz 2,5 gadiem, saskaņā ar eiro grupas protokolu. ES, kurā ir 25 valstis, mazāk nekā puse no tām būs Eirozemes locekles, lai gan visas pieteikuma iesniedzējas valstis (applicant countries) savos pievienošanās līgumos ir apstiprinājušas, ka galu galā tās pāries uz eiro.

Saites

http://www.europa-web.de/europ......a/03euinf/10counc/econfina.htm