ECU

(Foto: EUobserver.dk) (Photo: EUobserver.dk)

Eiropas valūtas vienība.

Eiropas Valūtas vienība (ECU) tika izveidota uz dažādu valstu valūtu “groza” bāzes, kuru izmanto kopš 1969. gada, saskaņā ar Eiropas monetāro sistēmu (European Monetary System). Katras valūtas ietekme “grozā” tika noteikta procentuāli atbilstoši katras valsts daļai no ES nacionālā kopprodukta un iekšējās tirdzniecības. Eiropas valūtas vienība bija vienotās valūtas eiro (Euro) priekštece. Eiropas valūtas vienību līdz 1999. gada 1. janvārim izmantoja ES budžeta vajadzībām. Eiro tika piešķirta tāda pati vērtība kā Eiropas valūtas vienībai (ECU).

Piezīmes