Uzņēmējdarbības brīvība

ES pilsoņi drīkst veidot uzņēmējdarbību jebkurā citā ES dalībvalstī (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)

Katrs ES pilsonis var nodibināt uzņēmumus jebkurā ES valstī tādā pašā veidā un uz tā pašas tiesiskā pamata kā tās valsts pavalstnieks. Šī ir daļa no personas brīvas pārvietošanās.

Saites

Skat. četras brīvības (four freedoms).