Augstais pārstāvis

Ksavjers Solana ir Kopējās ārlietu un drošības politikas augstākais pārstāvis (Foto: Rietumeiropas Savienība) (Photo: Western European Union)