Ratifikācijas dokumenti

Pievienošanās līguma parakstīšana (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: European Commission)