Ratifikācija

ES ratificē Kioto Protokolu (Foto: Spānijas prezidentūra) (Photo: Spanish Presidency)