Absolūtais balsu vairākums Parlamentā

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)


Parasti Eiropas Parlamentā lēmumi tiek pieņemti balstoties uz vienkāršo vairākumu (simple majority), ņemot vērā to deputātu skaitu, kas piedalījušies konkrētajā balsojumā. Īpašos gadījumos, kad lēmuma pieņemšanai budžeta un ES paplašināšanās jautājumos vajadzīga vairāku institūciju piekrišana (tā sauktā līdzlemšanas procedūra jeb co–decision), Parlaments lēmumus pieņem, ja attiecīgi balso vairākums no visiem Parlamenta deputātiem (vienalga, vai viņi piedalās vai nepiedalās konkrētajā plenārsēdē). To sauc par absolūto balsu vairākumu (absolute majority).
Pēc 2004. gada 1. maija, kad ES pievienosies 10 jaunās dalībvalstis, absolūtam balsu vairākumam Parlamentā būs nepieciešamas attiecīgi 367 no 732 balsīm.

Piezīmes

· Ja Eiropas Parlamenta deputāti vēlas atstādināt (censure) Eiropas Komisiju, tam nepieciešamas divas trešdaļas konkrētajā balsojumā balsojušo deputātu balsu, kā arī absolūtā vairākuma atbalsts.

Saites
http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm