Balkānu valstis

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)


Parasti par Balkānu valstīm sauc sekojošās zemes:

· Albānija,

· Bosnija-Hercegovina,

· Bulgārija,

· Horvātija,

· Maķedonija,

· Serbija un Melnkalne

· Rumānija.


Ģeogrāfiski šīs valstis var iedalīt divās daļās: Rietumbalkānos (Albānija, Bosnija-Hercegovina, Horvātija, Maķedonija, Serbija un Melnkalne) un Dienvidbalkānos (Rumānija un Bulgārija). Pēdējās divas valstis ir ES topošās dalībvalstis (applicant countries), kuras gaida savu uzņemšanu ES 2007. gadā.

ES uzsākusi Stabilizācijas un Asociācijas procesus (Stabilisation and Association Processes, SAP) Rietumbalkānu valstīs, kas varētu nākotnē kļūt par ES dalībvalstīm.
Uz šo brīdi Stabilizācijas un Asociācijas līgumi (Stabilisation and Association Agreements, SAA) ir parakstīti ar Horvātiju un Maķedoniju.

Nākotne
2003. gada janvārī Grieķijas prezidentūra un Eiropas Komisijas prezidents aicināja Balkānu valstis iesniegt savus formālos pieteikumus pilntiesīgai dalībai ES nākotnē.
Horvātija iesniedza savu pieteikumu 2003. gada 21. februārī.