Reģionālisms

Reģions ir valsts daļa. Daži federālisti runā par “Reģionu Eiropu”. Federālai ES būtiski svarīgas politiskās vai administratīvās vienības jeb reģioni piederētos labāk nekā nacionālas valstis. Runas par “Reģionu Eiropu” daļēji atspoguļo vēlmi samazināt valstu varu un funkcijas, deleģējot valdību pilnvaras. Pilnvaras tiktu novirzītas uz pārnacionālo ES līmeni un uz reģionu līmeni katras valsts teritorijā, vai pat ģeogrāfisko vai vēsturisko reģionu līmeni, kas nesaskan ar pašreizējām valstu robežām. Tāda Eiropa līdzinātos daudzām politiskām vienībām Eiropu, kas pastāvējušas agrāk.

Piezīmes

Saites

http://www.greens-efa.org/