Šūmans, Robērs (Schuman, Robert) (1886–1963)

Robērs Šūmans (Foto: Eiropas Komisija) (Photo: Eurpoean Commission)