Dalībvalsts kompetence

Dalībvalsts tiesības pašai izdot likumus. Pamatā ES ir likumdevēja vara tikai tad, kad tā ir nepārprotami piešķirta (conferred). Dažas jomas, kuras Eiropas līgumos nav minētas kā kopējas, automātiski paliek dalībvalsts varā (kompetencē).

Saites
Skat. kompetences kategorijas (Categories of competence), cilvēktiesības (human rights) un diskriminācija (discrimination).