SasmalcinātībaES pamatlīgumi dalās pārnacionālā pirmajā kopienas pīlārā (pillar) un divos starpvaldību pīlāros, viens ir ārlietu politika un otrs nosaka noteiktas tieslietas un iekšlietas (Justice and Home Affairs).

Nākotne

ES Konvents (Convention) ierosina likvidēt šos pīlārus un pievienot dažas agrākās starpvaldību kompetences pārnacionālās kompetences valdīšanai.